Σημειώσεις - Περίληψη - Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες

Α. Σημειώσεις

   1. Η καταγραφή

   2. Πότε χρησιμοποιείται κάθε είδος καταγραφής

Α.1. Σημειώσεις από γραπτό λόγο

Α.2. Σημειώσεις από προφορικό λόγο

Β. Περίληψη

Β.1. Περίληψη γραπτού λόγου

   Β1.1. Τι είναι η περίληψη;

   Β1.2. Η έκταση της περίληψης

   Β1.3. Πορεία για τη σύνταξη της περίληψης

   Β1.4. Παραγραφοποίηση της περίληψης

   Β1.5. Σύνταξη της Περίληψης

   Β1.6. Η ενεργητική και η παθητική σύνταξη της Περίληψης

Β.2. Περίληψη προφορικού λόγου