Βιογραφικά Είδη - Ενότητες προς εξέτασιν

Ενότητες προς εξέτασιν 

1. Βιογραφία/ μυθιστορηματική βιογραφία

2. Βιογραφικό Σημείωμα

        2.1. Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό σημείωμα

   2.2. Η δομή καο το περιεχόμενο ενός βιογραφικού σημειώματος

   2.3. Το διάγραμμα ενός βιογραφικού σημειώματος

3. Αυτοβιογραφία/ μυθιστόρημα με αυτοβιογραφικά στοιχεία

4. Αυτοβιογραφικό Σημείωμα

5. Απομνημονεύματα

6. Ημερολόγιο

7. Συστατική Επιστολή 

   7.1. Συστατική Επιστολή και βιογραφικό σημείωμα

   7.2. Σχηματική παράσταση μιας συστατικής επιστολής

    7.3. Χαρακτηρισμοί του ενδιαφερόμενου

   7.4. Ρήματα για τη σύσταση ή μη της πρόσληψης