Η είδηση και το σχόλιο - Ενότητες

Α.  Η είδηση και το σχόλιο

1. Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση

2. Τεχνικές σχολιασμού γεγονότος

3. Παρεμβολή ξένου σχολίου στην είδηση

4. Διαπλοκή του γεγονότος με το σχόλιο στην είδηση

Β. Οργάνωση και Παρουσίαση της Είδησης

1. Η οργάνωση της είδησης

2. Η οπτική γωνία του δημοσιογράφου στην είδηση

3. Ο τίτλος της είδησης

4. Συντακτικά Στοιχεία στην Είδηση

   4.1. Σειρά λεκτικών συνόλων

   4.2. Ενεργητική - Παθητική Σύνταξη

   4.3. Η χρήση των ονοματικών προσδιορισμών στην είδηση - Χρήση ονομάτων και επιθέτων

   4.4. Ο προσδιορισμός του χρόνου στην είδηση

 

Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση - ιστοσελίδα

Δείτε το πλήρες εποπτικό υλικό εδώ :  http://news-comments-diary.simplesite.com/