Κριτήρια Αξιολόγησης - Ομάδες Θεμάτων - Οδηγός Εκθέσεων

ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

1. Εκπαίδευση και Αξιολόγηση

   1.1.Εκπαίδευση και Τεχνολογία

   1.2. Γλώσσα

   1.3. Τεχνικός Πολιτισμός

   1.4. Αθλητισμός

  1.5.  Κόμικς

2. Εργασία

  2.1.  Επαγγελματικός Προσανατολισμός

  2.2.  Ειδίκευση

  2.γ.  Ανεργία

3. Πρόοδος - Συντήρηση

  3.1. Στερεότυπα

  3.2. Ισότητα των δύο φύλων

  3.3. Άτομα με ειδικές ανάγκες

  3.4. Ρατσισμός

4. Δημοσιογραφική Δεοντολογία

  4.1. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

  4.2. Παραπληροφόρηση

  4.3. Πληροφορική Διαδίκτυο

5. Διάφορα Θέματα

  5.1. Τέχνη

  5.2.  Κριτική Έργων Τέχνης

  5.3.  Κριτική

  5.4.  Αυτοκριτική

  5.5.  Αξιοκρατία

  5.6.  Ελεύθερος Χρόνος

     5.6.1.  Ψυχαγωγία

  5.7 Χαρακτηριστικά των Ελλήνων

  5.8. Τροχαία Ατυχήματα