Πληροφορίες

Στην παρούσα ιστοσελίδα επιχειρούμε να μελετήσουμε μαζί με το παιδί μου την τέχνη και την τεχνική να συντάξουμε μία έκθεση με την αρωγή του παρόντος βοηθήματος του Δημήτρη Β. Λούλου, "Έκφραση - Έκθεση" της Β'  Λυκείου, εκδόσεις ΖΗΤΗ προκειμένου να βοηθήσουμε όποιο παιδί ετοιμάζεται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις να είναι ικανό να συντάσσει και να εκφράζει συγκροτημένα και αποτελεσματικά τις ιδέες του.

Η δομή της ιστοσελίδας αποτελείται από Α.Τη Θεωρία και,

Β. Τα κριτήρια αξιολόγησης που περιέχει το βοήθημα,

αλλά στη θέση ΠΗΓΕΣ θα αναρτήσουμε και όσες άλλες εκθέσεις ή βοηθήματα χρειάζονται για πιο ολοκληρωμένη μελέτη. Η προσπάθεια αυτή πιστεύουμε θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο είναι το παρόν με τρόπο μεθοδικό και εποπτικό. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε και να βοηθήσουμε όσους περισσότερους μαθητές μπορούμε.